Engagemang/Sponsring

Många barn och ungdomar far illa i dagens samhälle på grund av mobbing och drogmissbruk. Vi stöder därför olika organisationers arbete med att motverka dessa problem i skolor och på arbetsplatser.

Vi stöder flera lokala idrottsföreningar ungdomsverksamhet.