Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Nykab i Sätila KB

För Nykab i Sätila KB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna
policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter
och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till
den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder
och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det
handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering,
strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Nykab i Sätila KB´s verksamhet är Joni Jansson
personuppgiftsansvarig. (969686-3969, Fjäråsvägen 12, 511 69 Sätila).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal
med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Användning av kakor (cookies)

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel olika IT-leverantörer
för HR-system. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att
säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När
personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi
själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt
personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut
sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en
aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och
personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa
uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag
som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga
uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Anna Johansson, 0301-42644, som är
ansvarig för personuppgiftsfrågor.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn
finns alltid på vår webbplats.