Verksamhetspolicy

Nykab i Sätila är en mekanisk verkstad med innovativa lösningar för kunder inom branschen ”mek och plåt” där vi utför svetsarbeten, reparationer och service samt förebyggande underhåll.

Vi åtar oss att arbeta med kontinuerlig förbättring, främst via målstyrning. Genom god planering och framförhållning förebygger vi förorening.

Vi håller oss ajour med de lagar och krav som vi berörs av och som vi efterlever.

Vårt övergripande mål är att arbeta i riktning mot att utföra arbeten till ett hundra procent rätt genom att hålla hög flexibilitet och korta beslutsvägar.

Vi åtar oss också att ständigt förbättra vårt integrerade kvalitets- och miljöledningssystem och är sedan 2006 certifierade enligt ISO 9001 och 14001 (se certifikat till höger).

Vår policy är känd av våra medarbetare och är tillgänglig för såväl kunder, leverantörer, entreprenörer som myndigheter och allmänhet.